Samenwerking zoeken

  • Home
  • Samenwerking zoeken

OR als sparringpartner

Als lid van de ondernemingsraad ben je sparringpartner van de directie. Hoe geef je advies over relevante onderwerpen?

Het van belang om een aantal zaken goed op orde te hebben voordat je de rol als constructief partner optimaal kunt vervullen.

Inspiratie in Drenthe doorloopt deze stappen met de ondernemingsraad en helpt bij het formuleren van ambitie, het optimaliseren van processen, het omgaan met het verschil tussen persoonlijke communicatiestijlen, technieken om te overtuigen en de manier waarop je doelen en acties goed kunt koppelen. Communicatie heeft veel facetten: informeren, begrijpen, horen én gehoord worden kunnen niet zonder elkaar.

De ondernemingsraad

Ondernemingsraden kunnen een constructieve meerwaarde hebben voor een organisatie. Het bestaan is een wettelijk recht voor medewerkers binnen een organisatie waar meer dan 50 mensen werken. De ondernemingsraad wordt soms als 'lastig' gezien en dat is jammer. Een goede ondernemingsraad is pro-actief, behartigt collectieve belangen en werkt vooral aan dezelfde bedrijfs-ambitie als de directie. Inspiratie in Drenthe helpt ondernemingsraden om beter in hun kracht te komen.

Sterke organisaties vormgeven

Een organisatie is zo sterk als de zwakste schakel. Zie hier het belang om uitsluitend sterke teams in een organisatie te hebben. Inspiratie in Drenthe helpt ondernemingsraden om effectief en constructief bij te dragen aan het succes. Onze aanpak is ook geschikt voor afdelingen, managementteams en projectteams. De succesfactoren voor een goede samenwerking zijn gelijk:

  • wat is ambitie van de organisatie
  • wat vinden wij als groep
  • wat zijn mijn persoonlijke doelen

Zeker op details zullen er verschillen zijn tussen medewerkers bij de beleving van bovenstaande drie punten. Hoe komen we dan toch op één lijn.

Hiermee gaan we aan de slag bij Inspiratie in Drenthe, zodat een slagvaardige organisatie ontstaat die recht doet aan ieders persoonlijke inbreng.

Overtuigen is de ander vrijwillig van mening laten veranderen, wat is daarvoor nodig:

  • vertrouwen
  • respect
  • verbinding
  • argumenten
  • ruimte

Overtuigen kan je leren en het is heel leuk als het succesvol is. Bij Inspiratie in Drenthe zorgen we dat de ontvanger de boodschap begrijpt en onderschrijft. We maken met jullie een realistisch en ambitieus plan waarvan jullie het vertrouwen hebben dat je het waar kunt maken. Een paar weken na de training komen wij bij jullie langs om te horen hoe het gaat. Uiteraard geven wij tips over een mooi vervolg.