valkuil

Bekende valkuilen

Uit de meest voorkomende frustraties van leidinggevenden hebben we onderzocht welke valkuilen daaraan ten grondslag liggen.

De top 3:

  1. Medewerkers nemen geen verantwoordelijkheid: de meest voorkomende valkuil daarachter is “dan doe ik het zelf wel”.
  2. Goede mensen haken af: als dit gebeurt horen alarmbellen af te gaan. De meest voorkomende valkuil die hier invloed op heeft is dat slecht presterende medewerkers (en leidinggevenden) te weinig worden aangesproken en gecoacht.
  3. De voortgang is te traag, iedereen zegt dat hij het druk heeft. De belangrijkste valkuil hierachter is dat er te weinig focus is op teveel belangrijke dingen. Mensen ervaren veel Ad Hoc werkzaamheden.

Valkuilen zijn niet altijd verborgen

Als je in gedachten verzonken wandelt bestaat de kans dat je tegen een lantaarnpaal loopt. Zo ook de hondenpoep op het trottoir. Het ontlopen van valkuilen heeft veel te maken met alertheid. En weten wat een valkuil is. Ervaring is de belangrijkste leermeester. Inspiratie in Drenthe helpt bij het herkennen van valkuilen en bij het positief benutten van zwaktes.

Wat en Hoe

Omdat mensen wel willen veranderen maar niet veranderd willen worden is het belangrijk om medewerkers zelf relevante beslissingen te laten nemen. Waar je zelf bewust voor kiest geef je tenslotte veel meer kans dan iets dat “moet”.

Directie bepaalt WAT de organisatie gaat doen en gaat vervolgens op de handen zitten. Medewerkers bepalen HOE dingen gaan gebeuren en wat daar voor nodig is. Directie is vervolgens spiegel voor de uitkomsten en bij consensus volgt de uitvoering (en investering).

In een organisatie heeft ieder zijn rol. Een directeur-eigenaar worstelt vaak met de drie petten eigenaar – manager – specialist. Of je nu een eigen praktijk met 25 fysiotherapeuten hebt of een gespecialiseerd bedrijf in verspaningstechnieken.  Het meest voor de hand liggende advies is om in ieder geval de management taken door een andere persoon te laten uitvoeren zodat de andere rollen beter kunnen worden opgepakt.

Dit moet ingebakken worden in de cultuur van de organisatie, dat kost de figuurlijke bloed zweet en tranen. Inspiratie in Drenthe helpt deze trajecten in een stroomversnelling te komen.