lean

Blijf vragen

Alle dingen in één keer goed doen is een mooi streven. Dingen die fout gaan in één keer definitief oplossen is vaak al een hele uitdaging. Gretigheid naar ‘het willen weten’ van waarom iets anders gaat dan afgesproken helpt daarbij. Niet het eerste signaal dat je waarneemt is de reden waarom iets fout gaat. ‘Waarom …………..’ is dan de eerste vraag die je stelt. Het antwoord is dan wederom een goede reden om een nieuwe waarom vraag te stellen. Deze vragen kunnen starten met:

  • Waarom
  • Wat
  • Wanneer
  • Welke
  • Hoe

Essentie van lean

Lean is geen hulpmiddel, het is een manier van leven. De piramide heeft een stevig fundament: een richtinggevende ambitie met duidelijke kaders over het wél en niet van de organisatie. De overige drie blokken zijn voor de medewerkers en de partners van uw organisatie. Samen met de klant bepalen zij hoe uw ambitie waargemaakt wordt. Er is binnen lean een grote gereedschapskist aanwezig om te helpen bij alle stappen.

Hoe dan?

Het achterhalen van oorzaken is een lastig proces. Wanneer ben je doorgedrongen tot de kern van de zaak? Naast de consequente toepassing van de 5-keer-waarom-vragen kan een visgraatdiagram helpen om een eerste indruk te krijgen van de belangrijkste oorzaken achter een probleem.

 

 

Door de drie belangrijkste oorzaken te duiden kunnen deze als eerste worden aangepast. Dit kan gevoelsmatig worden bepaald als ‘Meten is weten’ niet mogelijk is of te tijdrovend blijkt. Uiteraard gebeurt dit met een goed projectplan (A3) en vooral: verander niet meer dan drie dingen tegelijkertijd.

Lean is niet goedkoper werken, het gaat niet over bezuinigen. Het legt de focus op kwaliteit en zorgt dat alle vormen van verspilling worden geëlimineerd. Voor overbelasting is geen ruimte.

TIP: The Toyota Way van Jeffrey K. Liker (ISBN: 9780071392310)