De weg naar continu verbeteren

  • Home
  • De weg naar continu verbeteren

Ambitie

Het onderscheidend vermogen van uw organisatie komt niet uit de lucht vallen. Waaruit blijkt dat u anders bent dan uw collega?

Eerlijk is eerlijk, soms worden besluiten genomen op onderbuik gevoel of is er sprake van een toevalstreffer. Om alle opties en de kansen bewust af te wegen kan het volgende trajecten  doorlopen worden:

  • SWOT analyse
  • Heldere ambitie (vraag naar de visiechecker)
  • opstellen businessmodel
  • Risico analyse + marktverkenning.
  • Scenario analyse
  • Maken van keuzes en deze communiceren
  • opstellen van strategische doelen
  • opstellen van concrete doelen met kritische succesfactoren en KPI’s

Door deze structuur aan te houden weet u zeker dat er een logische en doordachte “kapstok” ontstaat waar uw medewerkers hun activiteiten en idee├źn aan kunnen spiegelen.

“Onderscheidend vermogen wordt helder door het formuleren van ambitie”

De ambitie bepaalt alles

Welke ambitie heeft jullie organisatie? Wereldkampioen of gewoon lekker roeien op zondagmiddag. Beide keuzes zijn goed, het heeft wel gevolgen voor de trainingsintensiteit, materiaal- en reiskosten, noodzaak voor coaching, selectie en werving, etc.

Dan klinkt het startschot ...

Is de organisatie klaar voor de start?

Inspiratie in Drenthe helpt de jaarlijkse routine om de jaarplannen te evalueren te doorbreken. “Jaarlijks” kan uitstekend, “routine” wordt vervangen door een “gecontroleerd proces met onbekende uitkomst”.

Om met uw medewerkers de toestand van continu verbeteren te bereiken hebben zij houvast nodig, die u kunt bieden. Met verschillende werkvormen gaan we aan de slag om blinde vlekken te pareren en op creatieve wijze concrete plannen te vormen. Inspiratie in Drenthe heeft een eigen visie-checker ontwikkeld die handvatten geeft om de ambitie verder te volmaken. Door alle losse hulpmiddelen samen te brengen ontstaat een krachtig plaatje dat uw organisatie een sprong voorwaarts helpt.

“Een goede voorbereiding is meer dan de helft van het werk”