cultuur

Cultuur in de organisatie

Cultuur is een onderwerp dat zich niet laat behandelen op een donderdagmiddag.

Cultuur is het uitvloeisel van top-down voorbeeldgedrag. Als u zegt open en eerlijk te communiceren, dan zien uw medewerkers genadeloos alle voorbeelden waarbij u toch een paar woorden inslikt.

“Je krijgt wat je geeft” is een geruststellende gedachte, je hebt als leidinggevende dus direct invloed op cultuur. Het nadeel is dat het heel veel discipline in intrinsieke motivatie vraagt.

Op basis van cultuur worden heel veel dingen in uw organisatie geregeld:

  • focus op de klant
  • verantwoordelijkheid geven en nemen
  • feedback geven en ontvangen
  • dingen doen die moeten
  • continu verbeteren

Ik weet het vaak beter

``Ze snappen er niets van`` verzucht ik wel eens stiekem. Dat voelen medewerkers, dus het resultaat van die gedachte is dat ik vervolgens alles zelf sta te doen. Hoe komt het toch dat mijn medewerkers dan niet doen wat ik wil............. Als ik de tijd zou nemen om mensen uit te leggen welke uitdaging op tafel ligt, dan komen ze vroeg of laat zelf bij de dieperliggende oorzaken en vervolgens met ideeën om die op te lossen. Als ik ze dan ook nog de tijd geef om uit te vinden wat goede en minder goede ideeën zijn dan gaat er echt iets veranderen. Dit proces vraagt tijd en al die tijd moet ik op mijn handen blijven zitten. Voor mij is dat heel lastig, voor u ook? Als ervaringsdeskundige kan ik u helpen bij dit proces.

Cultuuronderwerpen