Accountability

toestand van Flow

Flow is de toestand waarin alles vanzelf lijkt te gaan. Iedereen heeft dat wel eens ervaren, het voelt prettig. Hoe mooi zou het zijn als die toestand bewust op te roepen is.

Goed nieuws: HET KAN

Het boek van Marc Lammers met deze titel laat zien hoe het werkt in de sportwereld. Inspiratie genoeg om ook binnen uw organisatie hiermee aan de slag te gaan.

“Succes kan je maken

Accountability

Mark Samuel schreef verschillende boeken over dit onderwerp. Waarom nemen mensen geen verantwoordelijkheid? Waarom is het IK-denken zo dominant in de mens? Is gedrag op de werkvloer beïnvloedbaar? Korte samenvatting: JA

5 stadia correctie

Herken je eigen falen

Voordat je in staat bent om te herkennen waar je eigen gedrag buiten de afgesproken bandbreedte komt zijn een aantal inzichten nodig:

  • Wat is de bandbreedte die is afgesproken
  • Ben ik in staat tot zelfreflectie
  • Begrijp ik het belang van het nakomen van afspraken
  • Heb ik een beeld van mijn aandeel in het toevoegen van klantwaarde

Een veel voorkomend manco is “bejegening” Dit kan een klant, een leverancier of een collega betreffen. Het begint doorgaans met hele kleine dingen, een gebaar, een woord, een reactie als de persoon er niet bij is.

Wanneer bemerk je bij jezelf dat je communiceert (verbaal, non-verbaal) op een manier die eigenlijk niet goed is. Bovenstaande figuur laat de fases van correctie zien. Als je direct je eigen gedrag waarneemt en corrigeert dan is het snel opgelost. Als een collega je wijst op je gedrag dan heb je de ruimte om zelf te corrigeren. Als deze zelfcorrectie niet lukt dan zal de collega je opnieuw aanspreken en waar mogelijk helpen terug te keren naar het afgesproken gedrag. Als dit niet lukt en uiteindelijk een leidinggevende betrokken moet worden is er al veel tijd verloren. Als er een fout gemaakt wordt dan is het  van belang dat deze zo snel mogelijk wordt gecorrigeerd. Het “slachtoffer” hecht veel belang aan correctie op het moment dat het incident gebeurt. Als een week later “sorry” volgt dan heeft dat niet zoveel waarde meer. Het belang neemt af in de tijd.

Belangrijkste succesfactoren:

  • Zelfreflectie
  • Collega’s die feedback kunnen geven
  • Feedback kunnen ontvangen

“Als de brandweer pas na een uur komt …”

Bij Inspiratie in Drenthe geven wij u handvatten om incidenten te voorkomen en adequaat handelen te organiseren.